Privacy & cookies statement

At Monday

At Monday is een handelsnaam van Miracle Beheer BV gevestigd aan de Neerloopweg 22, 4814 RS Breda. Miracle Beheer BV (At Monday) verder te noemen At Monday respecteert en beschermt de privacy van alle afzonderlijke aanmeldingen op het serviceplatform www.atmonday.nl verder te noemen “Gebruikers”. At Monday heeft zich ten doel gesteld iedereen zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt en zodoende een bijdrage te leveren aan een snelle en efficiente match tussen werkzoekenden en werkgevers. At Monday spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

 

De rechtsverhouding tussen Gebruikers en At Monday wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om bezoekers en Gebruikers van de website te informeren over het beleid van At Monday met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. At Monday voldoet hiermee aan de informatieverplichting als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. At Monday is verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Melding College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van Persoonsgegevens door At Monday is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer m1592905.

 

Doel van gebruik gegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. At Monday legt niemand een verplichting op om zijn of haar gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om Gebruikers, prospects, bemiddelaars, commerciële partners en bezoekers van het Serviceplatform te benaderen/informeren:
– over mogelijke arbeidsmatches tussen Gebruikers,
– over belangrijke ontwikkelingen binnen At Monday,
– over (nieuwe) producten, samenwerkingen en/of diensten van At Monday,
– over commerciële aanbiedingen.

 

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen geautomatiseerd relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 

Cookies
At Monday maakt met haar website(s) gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij transacties registreren. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de website ernstig beperken.

 

At Monday behoudt zich het recht voor haar Privacy & Cookies Statement te updaten en aan te passen aan de wettelijke en andereontwikkelingen.

 

Partijen
Gebruikers en/of AM waarover deze overeenkomst van toepassing is.

 

At Monday | Building world’s largest serviceplatform for jobseekers and employers